Aangepast muziekles

Deze lessen zijn voor kinderen of jong volwassenen met een beperking. Dit kunnen leerproblemen, psychische problemen of andere problematiek. Voor deze groep is het soms lastig om aansluiting te vinden bij het reguliere muziekonderwijs.

De lessen zijn geen therapie maar is het voor ouders vaak prettig om te weten dat er rekening wordt gehouden met bepaald gedrag of manieren van leren die hoort bij de problematiek.
 Het is mogelijk om aangepast gitaarles te krijgen maar ook het bespelen en leren van andere instrumenten behoort tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld gitaar, ukulele, keyboard, drums en zang.

De lessen worden op maat gegeven en afgestemd op de capaciteiten en interesse van de leerling. Er kan ook basis van een PGB worden gewerkt.

IMG_5567

Er kan op indicatie ook meer ontwikkelingsgericht worden gewerkt. Bijvoorbeeld wanneer iemand onzeker is of faalangst heeft. Er wordt dan binnen de muzieklessen gewerkt aan het versterken van het zelfbeeld of het vergroten van expressiemogelijkheden. Het muzikale proces en het plezier beleven aan muziek staan echter voorop. Hoewel de lessen een therapeutisch effect kunnen hebben, is het geen muziektherapie. Bij muziektherapie ligt de nadruk sterk op het werken aan therapeutische doelen en minder op het ontwikkelen van muzikale vaardigheden en kennis.