Korting met de Gelrepas

Voor wie is de Gelrepas?
De GelrePas is voor degenen die een bijstandsuitkering ontvangen of een ander inkomen, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.
Wilt u een Gelrepas aanvragen? Kijk op: www.gelrepas.nl

Hoe werkt het als u bij ons een cursus volgt?
Voor alle pashouders bedraagt de eigen bijdrage 10% van de cursusprijs.
De maximale vergoeding van het restantbedrag is afhankelijk van de
leeftijd van de pashouder.
Tot 18 jaar: vergoeding van het restbedrag tot maximaal € 405,00.
Vanaf 18 jaar: vergoeding 50% van het restbedrag tot maximaal € 185,00.

Er komt één cursus per kalenderjaar voor vergoeding in aanmerking.

De Klankkast declareert de lessen voor u.