Livin’ music

LIVIN’ MUSIS – vrije muziekimprovisatie sessies

samen muziek maken Рmuzikaal avontuur Рplezier Рovergeven Рloslaten Рvrijheid Рlevende muziek Рinteractie Рverruiming Рexperiment Рgrenzen verleggen Рinspiratie 
Deze sessies worden binnenkort georganiseerd op een mooie lokatie in het midden van het land.
Tijdens deze sessies ga je met musici met verschillende muzikale achtergronden in een kring improviseren. Ik begeleid deze bijeenkomsten en bied structuur, veiligheid en kader. Naast volledige vrije improvisaties wordt er soms ook met een bepaalde opdracht of intentie gespeeld. Ook bied ik waar nodig muzikaal materiaal aan om je muzikaal vocabulaire en je muzikale expressiemogelijkheden te vergroten. Goed of fout spelen is bij deze sessies niet van belang. Hoe je met je muzikaal materiaal om gaat, welke muzikale interactiepatronen of contactmodi er tussen de spelers zijn en wat je beleeft tijdens het spel is hier interessanter.
Ben je nieuwsgierig of wil je hierbij zijn? Stuur een mail en ik houd je op de hoogte.