Werken met thematische muzieksculpturen

Cover foto-2

Coaching en begeleiding met muzikale sculpturen is een effectieve methode om oplossingen te vinden voor persoonlijke vraagstukken op het gebied van opleiding, werk, relaties en zingeving bij jongeren en volwassenen. 

De afgelopen jaren heb ik samen met muziektherapeut Jack Verburgt en loopbaancoach Ines van Deursen deze kortdurende effectieve methode ontwikkeld. We hebben hierover ook een boek geschreven. Meer informatie staat ook op www.werkenmetmuzieksculpturen.nl

IMG_1876

Waarom?
Bij thema’s die ons persoonlijk raken, waarbij we problemen ervaren of belangrijke keuzes moeten maken, is het denken en praten over of het luisteren naar goede raad vaak onvoldoende. Sterker nog het kan de last vergroten. Bij het werken met muzieksculpturen betrekken we niet alleen het denken maar ook het voelen, het doen en het waarnemen bij het zoeken naar oplossingen.

IMG_4839

Hoe?
Wanneer we een muzieksculptuur maken, gebruiken we muziekinstrumenten om een beeld (sculptuur) in de ruimte neer te zetten, waarbinnen de verschillende elementen die een rol spelen hun eigen plaats krijgen. In één oogopslag zien we niet alleen wat er allemaal meespeelt, maar ook welke plaats al die elementen in het geheel hebben. Daarbij wordt de maker van de sculptuur zich bewust van de gevoelens en gedachten die een rol spelen. Door samen op de verschillende instrumenten te gaan spelen kunnen we mogelijkheden tot verandering ontdekken en ermee gaan experimenteren.

 

IMG_4881

Belangrijk om te weten
Voor het bespelen van de instrumenten is geen enkele muzikale ervaring nodig. De instrumenten en de wijze waarop ze onder begeleiding van de coach bespeeld worden vragen geen oefening of muzikale kennis vooraf.
Doorgaans is het aangepakte thema en de te nemen vervolgstappen binnen 6 á 8 sessies helder. Binnen de coachings-sessies gaan we experimenteren met de mogelijkheden die zich aandienen, voordat we ze ‘in het echt gebruiken.
Het werken met deze methode geeft de deelnemers vaak ruimte en energie ook als het om ingewikkelde of zware thema’s gaat.